Taktyczne gry terenowe

„PATROL” realizowane przez byłych oficerów JW GROM


 
Grupa docelowa: Zarząd, Kadra menedżerska, Pracownicy
Czas trwania: 4 godzin
Cele:
• Przygotowanie do przetrwania w sytuacjach kryzowych, na terenach otwartych, zamkniętych, leśnych oraz zurbanizowanych
• Wskazanie sposobów samoratownictwa oraz „medycyny przetrwania”
• Przekazanie wiedzy na temat nawigowania w terenie z użyciem mapy, kompasu oraz urządzeń improwizowanych
Zagadnienia:
• Stosowanie priorytetów potrzebnych do przetrwania (PLWF), P-protection, L-location, W-water, F-food
• Budowa schronień w różnych warunkach pogodowych i klimatycznych, doraźne punkty przetrwania – teren otwarty, leśny i zurbanizowany, planowanie schronienia, punkty nadziemne, naziemne i podziemne.
• „Medycyna przetrwania”, fauna, flora, wykorzystywanie ogólnodostępnych środków
• Pozyskiwanie wody i pożywienia na terenach otwartych, leśnych i zurbanizowanych
• Podstawowe sposoby określania swojego położenia i nawigacji w terenie.
 

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

 

 „OPERATOR” Scenariusze realizowania zadań specjalnych
w strefie nadgranicznej:
ucieczka, pościg, zatrzymania, porwania, izolacja


 
Grupa docelowa: Zarząd, Kadra menedżerska, Pracownicy
Czas trwania: około 4 godziny
Cele:
•  Wskazanie sposobów zachowania, funkcjonowania i przeciwdziałania w przypadku uprowadzenia, zatrzymania oraz izolacji
•  Przekazanie wiedzy na temat taktyki i sposobów zatrzymań, porwań, uprowadzeń
•  Przedstawienie techniki radzenia sobie ze stresem w warunkach izolacji

Zagadnienia:
•  Scenariusze zespołowe realizowane przez instruktorów – byłych oficerów GROM
•  Scenariusze zespołowe realizowane z udziałem byłych oficerów Straży Granicznej
•  Taktyka i technika zatrzymań, przesłuchań
•  Taktyka dowodzenia akcją w rejonie nadgranicznym
•  Zasady zachowania się w konfrontacji z sytuacjami niebezpiecznymi
•  Zasady ochrony, zdrowia i życia, zabezpieczenie informacji wrażliwych

 

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

 
 

 „EXPERT” Taktyka postępowania w przypadku ataku terrorystycznego


 
Grupa docelowa: Zarząd, Kadra menedżerska, Pracownicy
Czas trwania: około 4 godziny
Cele:
• Identyfikacja zagrożeń terrorystycznych w życiu prywatnym i biznesie
• Ochrona własnego życia oraz życia własnej rodziny – unikanie i  przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
• Sposoby i taktyka zachowania, podczas zagrożeń i incydentów terrorystycznych
Zagadnienia:
• Zarządzanie w sytuacji związanej z kryzysem terrorystycznym
• Stosowanie technik unikania zagrożeń terrorystycznych, rodzaje zagrożeń w XXI wieku
• Terroryzm w biznesie – szantaże
• Identyfikowanie zagrożeń, techniki i sposoby obserwacji
• Zasady zachowania podczas ataku terrorystycznego
• Ewakuacja indywidualna i grupowa, współpraca ze służbami
 

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

 

 


"WATAHA" Offroad oraz zajęcia na strzelnicy
 

Grupa docelowa: Zarząd, Kadra menedżerska, Pracownicy
Czas trwania:  około 4  godzin w zależności od liczebności grupy/
Cele:
• Podróż offroad malowniczą trasą połączona z obserwacją punktów zadaniowych w rejonie granicy
• „Wataha” czyli kulisy działań straży granicznej w Bieszczadach
• Realny wielowariantowy praktyczny trening strzelecki prowadzony przez byłych operatorów GROM w programie broń krótka, broń automatyczna, karabiny wyborowe
Zagadnienia:
• Realizacja zadań wywiadowczych w rejonie granicy RP
• Zapoznanie się z problematyką pracy oraz doświadczeniami grup specjalnych   Straży Granicznej
• Identyfikowanie zagrożeń, techniki i sposoby obserwacji
• Podstawowy kurs bezpiecznego posługiwania się bronią
• Trening strzelecki – mini zawody
 

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

 


„SNAJPER GROM”  Podróż offroad oraz zajęcia specjalistyczne na strzelnicy


Grupa docelowa: Zarząd, Kadra menedżerska, Pracownicy
Czas trwania:  /około 5  godzin w zależności od liczebności grupy/
Cele:
• Podróż offroad malowniczą trasą połączona z obserwacją punktów zadaniowych w rejonie granicy
• Zajęcia praktyczne z byłymi snajperami Jednostki Specjalnej Grom
• Realny wielowariantowy praktyczny trening strzelecki prowadzony przez byłych operatorów GROM (dowódców grup szturmowych)  w programie broń krótka, broń automatyczna, karabiny wyborowe
Zagadnienia:
• Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią oraz zachowania na strzelnicy
• Taktyka i technika strzelecka
• Trening strzelecki – mini zawody
 

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ


ZAPRSZAMY